S cieľom dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu a presne vyhovieť potrebám našich klientov, poskytujeme odborné konzultácie o tom, ktoré technológie použiť a z akých dôvodov.

Spoločným úsilím sa snažíme realizovať stanovené ciele, čo môžeme dosiahnuť iba spoznaním klienta, jeho situácie a požiadaviek.

Medzi témy našich odborných konzultácii patria body vypísané nižšie v časti Možnosti.

Možnosti:

  • Počítačové siete
  • Virtualizačné infraštruktúry
  • Serverové infraštruktúry
  • Serverové služby
  • Počítačová bezpečnosť